CÔNG TY TNHH DV & DL THANH DUYÊN
Điạ chỉ:Số 45 Hải  Thượng, Phường 5, TP-Đà lạt.
Điện thoại:0633 827 927
Số fax:0633.5555.99
Mobile: (Ms Lê Na) 0969415441
Email:lenahotel.dalat@gmail.com
TK Ngân Hàng:056 1000 530 747 tại Vietcombank Đà Lạt

Mặt tiền Lê Na Hotel
Mặt tiền Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng vip
Phòng vip
Detail Download