CÔNG TY TNHH DV & DL THANH DUYÊN
Điạ chỉ:Số 45 Hải  Thượng, Phường 5, TP-Đà lạt.
Điện thoại:0633 827 927
Số fax:0633.5555.99
Mobile: (Ms Lê Na) 0969415441
Email:lenahotel.dalat@gmail.com
TK Ngân Hàng:056 1000 530 747 tại Vietcombank Đà Lạt

1.    Làng hoa Vạn Thành
2.    Làng Cù Lần
3.    Suối Vàng
4.    Núi Langbiang
5.    1 Phần làng cũ của Pháp
6.    Nhà Ga
7.    Chùa Thiên

Khởi hành 8:30am. Kết thúc khoảng 14:00 to 15:30hrs.