THANH DUYEN COMPANY TRAVEL
AddressSố 45 Hải  Thượng, Phường 5, TP-Đà lạt.
Telephone:0633 827 927
Fax:0633.5555.99
Mobile: (Ms Le Na) 0969415441
Email:lenahotel.dalat@gmail.com
Bank account:056 1000 530 747 Vietcombank Đà Lạt

Mặt tiền Lê Na Hotel
Mặt tiền Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Sảnh Lê Na Hotel
Sảnh Lê Na Hotel
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng tắm
Phòng tắm
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đơn
Phòng đơn
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng đôi
Phòng đôi
Detail Download
Phòng vip
Phòng vip
Detail Download